Famiho : Rosaceae, i'a 80 meno.

Pèr counèisse e recounèisse li planto d'encò nostre

Li Rosaceae (famiho de l'agufié), podon èstre d'erbo, d'aubret o d'aubre.

Li fueio soun alterno, simplo o coumpausado (1). Lis estipulo soun, en generau, presènto.

Li flour, pèr la maje-part, an cinq partido (6, 7), soun souleto (1) o formon d'enflourejado en grapo o en paumo. S'atrobon de pichòti bratèio (10) en dessouto dóu calice en óupoucisioun emé li petalo.

I'a souvènti fes forço estamino (8) e carpello (9).

Li fru, souvènti fes bon à manja, soun de touto meno : boursèu, "grano" (5), ensèn d'akène (róumi...), fru coume pèro, poumo, grafioun, pruno, grato-quiéu (4) ...